Villkor


PJ FITNESS AB (559029-6348) - CROSSFIT HEBY


Köpvillkor


1. Avtalstiden anges som start och slutdatum vid tecknande av kort, dvs från det datum när man tänkt utnyttja sitt kort första gången tills det datum kortet löper ut.


2. Betalning sker via faktura som skickas ut via mail, autogiro och i vissa fall kortbetalning.


3. Uppsägning av avtalet under avtalstiden är ej möjlig.


4. Vid månadsbetalning via faktura är förfallodagen 30 dagar efter tecknat köp, autogiro dras den 28:e varje månad.


5. Har fakturan ej betalats när förfallodatum passerats skickas en påminnelsefaktura. Medlemmen förbinder sig att omedelbart betala in det förfallna avtalsbeloppet och eventuell tillkommen påminnelseavgift på 50 kr.

6. Betalda medlemskap återbetalas ej.


Medlemsvillkor


1. Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas. Det är förbjudet att släppa in obehöriga i lokalen om inte personal meddelar annat.


2. CrossFit Heby friskriver sig härmed från allt ansvar vad gäller skada och eller förlust, som åsamkas medlem. Ev. olycksfall och skadeförsäkring på medlemmen ansvaras av medlemmen själv.


3. All träning sker på egen risk och på eget ansvar.


4. Vid oförutsedda händelser såsom sjukdom, skada, graviditet, tillfällig tjänstgöring på annan ort med mera kan göra att CrossFit Heby, efter ansökan, beviljar Dig ”att frysa medlemskapet”. Hur lång tid beslutas av CrossFit Heby.


5. Skador som uppkommer på lokal/utrustning p.g.a. slarv, oaktsamhet bekostas av den tränande.


6. Alla redskap och vikter skall återställas till sina ordinarie platser efter övningens slut.


7. Pass som bokats av medlemmen skall avbokas senast två (2) timmar innan passets start om medlemmen ej avser närvara.

8. På grund av individens ansvar inom CrossFit gäller 16-års gräns hos oss på CrossFit Heby och från 14 år i träning av målsmans sällskap.

 

9. Träningspass på CrossFit Heby kan komma att videofilmas eller fotograferas. Bild- och filmmaterial kan komma att användas på CrossFit Hebys hemsida, Facebook, Instagram eller i annan form av marknadsföring. Ersättning utgår ej för sådant bruk.


10. Taggar används för inpassering till CrossFit Hebys lokal. Vid uthämtning av en tagg intygar medlemmen att inte under några som helst omständigheter låna ut taggen till, och eller släppa in, en icke medlem utan ett godkännande från CrossFit Hebys personal.


11. Om medlemmen inte tänkt fortsätta träna hos CrossFit Heby ska taggen återlämnas senast 30 dagar efter att träningskortet slutat att gälla. Detta kan göras direkt till personal eller skickas via brev till PJ Fitness AB, Skolgatan 14, 744 31 Heby. Om detta inte efterföljs behåller CrossFit Heby rätten att fakturera medlemmen kostnaden av taggen på 100kr.


12. Om medlemmen tappar bort taggen eller om taggen går sönder kan en ny hämtas ut till en kostnad av 100kr. Defekta taggar får bytas ut utan extra kostnad.13. Följs inte ovanstående punkter kan CrossFit Hebys ägare med omedelbar verkan stänga av en medlem från träning i CrossFit Hebys lokaler.Sekretesspolicy


CrossFit Heby (PJ Fitness AB) hanterar personuppgifter i enlighet med lagen. De personuppgifter som lagras eller kan lagras i de fall som tjänsten kräver det är namn, adress, mobilnummer, e-post, kön, födelsedatum, tid för inpassering av kundernas taggar och i vissa fall personnummer (för autogirohantering). I viss mån även andra uppgifter som medlemmen själv kan lägga upp i vårt bokningssystem (Gymsystem) och resultat-appen (Sugar WOD) såsom foto och träningsresultat.
Dessa uppgifter lagras för att kunna kontakta våra kunder, kommunicera nyheter om vår verksamhet och tjänster, tillhandahålla bokningar av pass, sköta betalning, mäta och analysera medlemmars närvaro på olika typer av pass och open gym-tider, samt för att säkerställa att medlemmar kan utnyttja våra tjänster i allmänhet.
Du har rättighet att kräva att få veta vilken information vi lagrar om dig, få ta del av informationen, be om att få den rättad, eller att vi helt raderar de personuppgifter vi lagrat om dig. För att göra dessa saker skickar du ett mejl till info@crossfitheby.se och ber om att vi gör den åtgärd du efterfrågar.